Europos kalbų dienai- projektas ,,Europa kube’’

Rugsėjo 26 d. minima Europos kalbų diena. Kalbų mokėjimas vienija žmones, leidžia pažinti kitas šalis ir jų kultūras, taip pat didina mokymosi, įsidarbinimo ir verslo galimybes. Tokios idėjos vedami mokiniai visą rugsėjį vykdė integruotą  projektą ,,Europa kube’’. Per klasės valandėles rinko medžiagą apie šalį, kurią išsitraukė burtų keliu, aptarė kaip įdomiau, kūrybiškiau pristatyti ir atskleisti pasirinktos šalies kultūrą, papročius, tradicijas. Per dailės pamokas realizavo savo kūrybinius sumanymus, o rugsėjo 26 dieną surengė parodą gimnazijos foje. IIa klasės mokiniai dalyvavo projekte realizuodami save pagalba tarnaujant. Jie nusprendė įsteigti saldžius prizus už projektą ,,Europa kube’’, iškepė net 4 didelius rudens dekoracijomis išpuoštus pyragus. Čia jų pirmasis startas projektinės veiklos ,,Raktas į sėkmę’’, kuris suteikė pasitenkinimo džiaugsmą visiems nugalėtojams. Galutiniame projekto etape vyko karaoke dainų vakaras, kuriame klasės save pristatė dainuodamos karaoke dainas užsienio kalbomis. Buvo smagu, linksma dainuoti vokiškai, ispaniškai, rusiškai, angliškai, lietuviškai.  Visi šiandien apibendrindami šio projekto veiklas padarėme išvadą: Mokėdamas kalbą toliau nukeliausi.

Užsienio kalbų metodinio būrelio pirmininkė  Elida Cibulskienė