COVID-19

PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAI


NEMOKAMO MAITINIMO ORGANIZAVIMAS PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE KARANTINO LAIKOTARPIU


INFORMACIJA

DĖL PASVALIO R. JONIŠKĖLIO GABRIELĖS PETKEVIČAITĖS-BITĖS GIMNAZIJOS 

DARBO ORGANIZAVIMO KARANTINO METU

     Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ (su visais aktualiais pakeitimais), atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu paskelbtą karantiną Pasvalio rajono savivaldybės teritorijoje:

  1. Nurodau nuo 2020 m spalio 26 dienos organizuoti gimnazijos darbą sekančiai:

1.1. administracija, mokytojai, pagalbos mokiniui specialistai, kiti pedagoginiai darbuotojai ir pagalbinio mokymo personalo darbuotojai, pateikę prašymus gimnazijos direktoriui, dirba nuotoliniu būdu, prašyme nurodytomis sąlygomis.

1.2. darbuotojai, negalintys atlikti savo darbo funkcijų nuotoliniu būdu, dirba pagal patvirtinta grafiką.

  1. Darbuotojai, pateikę prašymus dirbti nuotoliniu būdu:

2.1. turi turėti nuolat veikiančią interneto prieigą, reikiamą kompiuterinę techniką ir programinę įrangą, turėti galimybę naudotis informacinėmis sistemomis Mano Dienynas, DVS Kontora, gauti pavedimus elektronine forma ir išsiųsti atliktas užduotis;

2.2. darbo laiku nuolat, bet ne rečiau kaip kas 30 minučių, tikrinti savo el. paštą ir el. dienyną;

2.3. operatyviai atsakyti į elektroninius pranešimus ir atsiliepti į skambučius (praleidęs skambučius perskambinti ne vėliau kaip per 1 valandą);

2.4. įvykdyti pateiktus pavedimus nustatytais terminais;

2.5. esant tarnybinei būtinybei per nurodytą terminą atvykti į Gimnaziją atlikti paskirtų funkcijų;

2.6. laikytis darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimų;

2.7. darbo laiką skirstyti taip, jog nebūtų pažeisti maksimalieji darbo ir minimalieji poilsio laiko reikalavimai.

2.8. Už darbo saugumą ir sveikatą dirbant nuotoliniu būdu (ne gimnazijoje) administracija neatsako.

    Direktorius                                                                                                                Vytautas Jurėnas