Paslaugos

Skyriuje vykdomos ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programos.
Voveriukų grupė – 3-5 m. amžiaus vaikai (auklėtojos P.Kištapaitienė, R. Buožienė)
Kodėlčiukų grupė – 5-7m. amžiaus vaikai (auklėtojos D.Smilgienė, R. Buožienė)


Klasės

2020–2021 mokslo metais jungiamos :

1 ir 4 klasės (mokyt. L. Oniūnienė)

2 ir 3 klasės (mokyt. I. Navickienė)

Pradinio ugdymo programa įgyvendinama pagal Bendrąją programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2008 m. rugpjūčio 26 d. įsakymu Nr. ISAK-2433. Pradinėse klasėse atnaujinami švietimo turinio perteikimo būdai, įdiegiami aktyvūs, savarankiškumą ir bendradarbiavimą skatinantys mokymosi metodai, sudarytos sąlygos efektyviai ugdyti įvairių gebėjimų ir poreikių vaikus. Keturioms pradinio ugdymo klasėms be pradinio ugdymo programos siūlomos neformaliojo švietimo programos vaikų užimtumui: „Darbščiosios rankos“, „Pažinimo laboratorija“, NVŠ lėšomis įgyvendinama NVŠ programa „Etnokultūra asmenybės ugdymui“.

Pradinėse klasėse įgyvendinama socialinio ir emocinio ugdymo LIONS QUEST programa  „Laikas kartu“; ikimokykliniame  ir priešmokykliniame ugdyme – „Gyvenimo įgūdžių ugdymo programa“.

Logopedinė pagalba teikiama ugdytiniams, turintiems kalbos, kalbėjimo ir komunikacijos sutrikimų, teikiamos konsultacijos Narteikių skyriaus mokytojams ir ugdytinių tėvams.

Ugdytinių maitinimas  Narteikių skyriuje organizuojamas maistą gaminant vietoje veikiančioje virtuvėje. Nuolat gerinamas ugdytinių maitinimas, mokyklos mokiniai du kartus per dieną, darželio – tris, yra maitinami šiltu, šviežiu, sveiku, kaloringu maistu. Maistas atitinka GHP programos reikalavimus. Papildomai dalyvaujama Pieno programoje bei Vaisių vartojimo skatinimo mokyklose programoje.

Pavežėjimas. Joniškėlio Gabrielės Petkevičaitės – Bitės gimnazijos direktoriaus patvirtinta tvarka įstaigoje užtikrinamas vaikų vežiojimas į Narteikių skyriaus pradines klases, priešmokyklinio bei ikimokyklinio ugdymo grupes.


PASVALIO R. JONIŠKĖLIO GABRIELĖS PETKEVIČAITĖS- BITĖS GIMNAZIJOS NARTEIKIŲ SKYRIAUS UGDYMO PROCESO ĮGYVENDINIMO YPATUMŲ 2020-2021 MOKSLO METAIS TVARKOS APRAŠĄ, galite atsisiųsti paspaudę šią nuorodą.