Paslaugos

  • Joniškėlio skyriuje vykdomos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programos, Gyvenimo įgūdžių ugdymo programa.
  • Švietimo pagalba teikiama vaikams, turintiems kalbėjimo ir kalbos sutrikimų.
  • Maitinimas Joniškėlio skyriuje organizuojamas maistą gaminant čia veikiančioje virtuvėje. Tėvams yra sudaroma galimybė pasirinkti kiek kartų per dieną vaikai valgys – vieną, du ar tris kartus. Gimnazija papildomai dalyvauja Vaisių, daržovių ir pieno vartojimo skatinimo mokyklose programoje.
  • Joniškėlio skyriuje yra užtikrinamas vaikų pavėžėjimas į priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo grupes vadovaujantis Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugpjūčio 21 d. sprendimu Nr. T1-160 (su visais aktualiais pakeitimais) bei Pasvalio r. Joniškėlio Gabrielės Petkevičaitės – Bitės gimnazijos direktoriaus patvirtinta tvarka.