2016–2017 m.m. gimnazijos veiklos įsivertinimas

Joniškėlio Gabrielės Petkevičaitės-Bitės gimnazija

Gimnazijos giluminio audito ataskaita

2016 m.

Giluminio audito metu buvo tiriama II veiklos sritis „Pagalba mokiniui“, 4. 4. tema „Pagalba planuojant karjerą“. Pagalbiniai tirimo rodikliai:

4.4.1. Pagalba renkantis mokymosi kryptį.

4.4.2. Pagalba renkantis mokyklą.

4.4.3. Profesinis konsultavimas ir informavimas.

Buvo sudaryti klausimynai I-IV klasių mokiniams, patalpinti tiesioginėje internetinėje sistemoje IQES online Lietuva.

Per prieigos kodą pakviesti 90 mokinių, visiškai atsakyti klausimynai 88 mokinių. Grįžusių klausimynų kvota 97,8 %. Išdalies atsakytas 1 klausimynas. Atsakytų klausimynų (įskaitant iš dalies atsakytus) – 98,9 %.

Privalumai:

Gimnazijos veikla vertinama vertinimo lygių skalėje 3 lygiu.

92% mokinių pasitiki savo auklėtojais (vidutinė vertė 3,5).

88% mokinių teigia, kad klasių vadovai rūpinasi jais (vidutinė vertė 3,4).

85% mokinių atsakė, kad mokytojai dėmesingai išklauso, kai kreipiasi į juos kokiu nors klausimu (vidutinė vertė 3,1).

83% mokinių gimnazijoje vykstantis profesinis informavimas yra naudingas (vidutinė vertė 3,0).

69% mokinių žino, kokius dalykus mokytis ir kokius egzaminus laikyti, kad galėtų įgyti norimą profesiją (vidutinė vertė 3,0).

Trūkumai:

Tik 40% mokinių mano, kad klasės auklėtojas, dalyko mokytojas turėjo įtakos Jo apsisprendimui dėl tolesnio mokymosi ir veiklos  (vidutinė vertė 2,2).

57% mokinių teigia, kad renkantis profesiją ir tolesnę veiklos kryptį turėjo įtakos tėvai (vidutinė vertė 2,6).

66% mokinių gauna gerų patarimų iš mokytojų renkantis individualaus plano dalykus (vidutinė vertė 2,7).

63% mokinių specialybės pasirinkimą apriboja studijų finansavimas (vidutinė vertė 2,7).

59% mokinių mano, kad gimnazijos mokytojai teisingai elgiasi su visais mokiniais (vidutinė vertė 2,7).

Rekomendacijos:

Klasių vadovams  intensyviau bendradarbiauti su gimnazijos psichologu,  kartu organizuoti klasių valandėles profesijios pasirinkimo temomis, teikti individualią pagalbą savo mokiniams dėl tolesnio mokymosi ir veiklos.

Parengė direktoriaus pavaduotoja ugdymui                                           Raimonda Vasiliauskienė

Mokinių apklausos ataskaitą galite atsisiųsti čia.

Mokinių apklausos ataskaitą NMVA 2016 galite atsisiųsti čia.

Tėvų apklausos ataskaitą NMVA 2016 galite atsisiųsti čia.

Mokinių apklausos ataskaitą NMVA 2017 galite atsisiųsti čia.

Tėvų apklausos ataskaitą NMVA 2017 galite atsisiųsti čia.