Darbo grupės

  

Darbo grupės Gimnazijos veiklai 2019-2020 m.m. organizuoti:

 Metodinė taryba:

Rita Karpavičienė–Metodinės tarybos pirmininkė, biologijos mokytoja metodininkė;

Raimonda Vasiliauskienė–tarybos narė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;

Vitalija Kalpakova- tarybos narė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;

Laimutė Vaitkevičienė – tarybos narė, lietuvių kalbos mokytoja ekspertė;

Kazimira Anciulevičienė–tarybos narė, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė lietuvių kalbos metodinės grupės pirmininkė;

Laisvutė Razmienė–tarybos narė, dailės mokytoja metodininkė, kūno kultūros, menų ir technologijų metodinės grupės pirmininkė;

Vaida Norvaišienė –tarybos narė, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė, pradinio ugdymo metodinės grupės pirmininkė;

Elida Cibulskienė–tarybos narė, rusų kalbos  mokytoja metodininkė, užsienio kalbų metodinės grupės pirmininkė;

Asta Valančiutė–tarybos narė, fizikos  mokytoja metodininkė, socialinių mokslų, gamtos ir dorinio ugdymo metodinės grupės pirmininkė;

Regina Žilienė-  tarybos narė, matematikos   mokytoja metodininkė, matematikos ir informatikos metodinės grupės pirmininkė.

Gimnazijos veiklos planavimo darbo grupė:

Almantas Kanapeckas – grupės vadovas, gimnazijos direktorius;

Raimonda Vasiliauskienė – grupės narė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;

Vitalija Kalpakova – grupės narė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;

Rita Karpavičienė – grupės narė, biologijos mokytoja metodininkė;

Elida Cibulskienė – grupės narė, rusų kalbos mokytoja metodininkė;

Regina Žilienė – grupės narė, matematikos mokytoja metodininkė;

Vaida Norvaišienė – grupės narė, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė;

Jolanta Snicorienė – grupės narė, chemijos mokytoja metodininkė;

Asta Valančiutė – grupės narė, fizikos mokytoja metodininkė.

Gimnazijos veiklos įsivertinimo darbo grupė:

Asta Valuntienė – grupės vadovė, anglų kalbos mokytoja metodininkė;

Audrius Jonušauskas – grupės narys, informacinių technologijų mokytojas metodininkas;

Daiva Norvaišienė – grupės narė, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė;

Vida Vasilevičiūtė – grupės narė, matematikos ir informacinių technologijų mokytoja metodininkė.

Ugdymo karjeros, profesinio informavimo ir konsultavimo darbo grupė:

Virginija Giedrienė – grupės vadovė grupės narė, istorijos mokytoja metodininkė;

Rita Karpavičienė – grupės narė, biologijos mokytoja metodininkė;

Lilijana Ališauskienė – grupės narė, geografijos mokytoja metodininkė;

Asta Valuntienė – grupės narė, anglų kalbos mokytoja metodininkė;

Justina Šimoliūnaitė – grupės narė, anglų kalbos vyresnioji mokytoja;

Daiva Čeponienė – grupės narė, psichologė;

Vaida Garnytė– grupės narė, bibliotekininkė.

Gimnazijos viešų ryšių organizavimo darbo grupė:

Vaida Garnytė –  grupės vadovė , bibliotekos vedėja,

Kazimira Anciulevičienė – grupės narė, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė;

Audrius Jonušauskas – grupės narys, informacinių technologijų mokytojas metodininkas;

Danguolė Venckuvienė – grupės narė, kūno kultūros mokytoja metodininkė.

Bendruomeninių renginių planavimo, organizavimo darbo grupė:

Raimonda Vasiliauskienė – grupės vadovė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;

Jolanta Baltaragienė – grupės narė, specialioji pedagogė;

Virginija Čirvinskienė – grupės narė, muzikos mokytoja metodininkė;

Danguolė Venckuvienė – grupės narė, kūno kultūros mokytoja metodininkė;

Jolanta Snicorienė – grupės narė, chemijos mokytoja metodininkė;

Laisvutė Razmienė – grupės narė, dailės mokytoja metodininkė;

Elida Cibulskienė – grupės narė, rusų kalbos mokytoja metodininkė;

Vaida Garnytė – grupės narė,  bibliotekos vedėja.

Vaiko gerovės komisiją:

Vitalija Kalpakova – komisijos pirmininkė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;

Vilma Titienė – komisijos narė, vyresnioji socialinė pedagogė;

Gitana Vasauskienė – komisijos narė, klasės vadovė;

Roma Kanapeckienė – komisijos narė, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė;

Danguolė Venckuvienė – komisijos narė, kūno kultūros mokytoja metodininkė;

Irena Butkuvienė – komisijos narė, vyresnioji logopedė;

Sandra Uzėlė – komisijos narė, vyresnioji specialioji pedagogė;

Jolanta Baltaragienė – komisijos narė, specialioji pedagogė;

Gitana Reifienė – komisijos narė, tėvų atstovė.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*