Gimnazijos lokalūs teisės aktai

Informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarkos aprašą galite atsisiųsti čia.

Lygių galimybių politikos ir jos įgyvendinimo  tvarkos aprašą galite atsisiųsti čia.

Darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijų rengimo ir instruktavimo tvarkos aprašą galite atsisiųsti čia.

Vaizdo stebėjimo kamerų naudojimo ir vaizdo duomenų tvarkymo   tvarkos aprašą galite atsisiųsti čia.

Darbo apmokėjimo tvarkos aprašą galite atsisiųsti čia.

Mokyklinių autobusų naudojimo ir nuomojimo tvarkos aprašą galite atsisiųsti čia.

Darbuotojų pareigų pažeidimo fiksavimo, tyrimo ir darbuotojų įspėjimo dėl įvykdytų pažeidimų tvarkos aprašą galite atsisiųsti čia.

Korupcijos prevencijos programą galite atsisiųsti čia.

Pranešimų tvarką galite atsisiųsti čia.

Priemonių įgyvendinimo planą galite atsisiųsti čia.