Administracija

Vytautas Jurėnas – direktorius

Tel.:(8 451)  38 321, 8658 78023 mob. 

El. paštas: v.jurenas@pasvalys.lt

_______________________________________________________________________________________

Raimonda Vasiliauskienė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui

III vadybinė kvalifikacinė kategorija

Pradinio pagrindinio ir vidurinio ugdymo organizavimas ugdymo organizavimas. Renginio ir neformaliojo ugdymo organizavimas.

Tel.:(8 451)  38 378, 8 673  42 807 mob.

El. paštas:  raimvasi@gmail.com

_______________________________________________________________________________________

Vitalija Kalpakova – direktoriaus pavaduotoja ugdymui

III vadybinė kvalifikacinė kategorija.

Pagalbos mokiniui veiklos organizavimas. Tvarkaraščio sudarymas.

Tel.: (8 451) 38 378, 8 615  16 447 mob.

El. paštas: vitalija.kalpakova@gmail.com

_______________________________________________________________________________________

Petras Čirvinkas – direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams

Tel.: (8 451) 38 200, 8 615  36 863 mob.

El. paštas: petras.cirvinskas@gmail.com

_______________________________________________________________________________________

Rita Jaščuk – raštinės vedėja

Tel.: (8 451) 38 321

El. paštas: joniskeliom@pasvalys.lt

_______________________________________________________________________________________

Virginija Juozėnienė –  vyriausioji buhalterė

Tel.: (8 451) 38 200

El. paštas: vjuozeniene@gmail.com

 

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*