2019 m. gimnazijos veiklos įsivertinimas

2018–2019 M. M. (2019 M.) ĮSIVERTINIMO IR PAŽANGOS ATASKAITA galite atsisiųsti čia.

Mokinių apklausos ataskaitą  2019 galite atsisiųsti čia.

Tėvų apklausos ataskaitą  2019 galite atsisiųsti čia.

Mokytojų apklausos ataskaitą  2019 galite atsisiųsti čia.