Socialiniai partneriai

Joniškėlio miesto, Joniškėlio ir Pušaloto apylinkių seniūnijos

 • organizuoja sporto šventes, talkas, akcijas;
 • organizuoja šventes mažas paramas gaunančių šeimų vaikams, teikia joms materialinę pagalbą;
 • padeda spręsti ūkinius klausimus gimnazijos teritorijoje ( šiukšlių išvežimas ir pan.).

Vilniaus  universitetas, Šiaulių universitetas ir Aleksandro Stulginskio universitetas

 • Teikia informaciją apie galimybes studijuoti;
 • Kviečia  mokinius apsilankyti ir susipažinti su Universitetais;
 • Kartu organizuoja renginius, konferencijas ir kultūrinius renginius.

Pasvalio Petro Vileišio gimnazija

Pumpėnų gimnazija

Svalios pagrindinė mokykla

Narteikių Igno Karpio žemės ūkio ir paslaugų  mokykla

 • dalyvauja gimnazijos renginiuose, dalinasi patirtimi;
 • kviečia mokytojus ir mokinius į savo tradicines šventes;
 • organizuojami bendri projektai.

Pasvalio rajono policijos komisariatas

 • informuoja apie Joniškėlio gimnazijos mokinių  padarytus nusikaltimus ir teisės pažeidimus;
 • supažindina mokinius su nepilnamečių teisine atsakomybe;
 • organizuoja susitikimus su teisininkais;
 • sudaro bendrus su mokykla prevencinio darbo planus, padeda juos vykdyti.

Pasvalio rajono savivaldybės pedagogų švietimo pagalbos tarnyba

 • organizuoja seminarus mokytojams darbo su adaptuotais ir modifikuotais mokiniais metodikos klausimais;
 • konsultuoja mokyklos pedagoginės-psichologinės tarybos darbuotojus;
 • konsultuoja tėvus.
 • teikia profesinio informavimo, edukacines paslaugas mokiniams;
 • pagal mokytojų pageidavimus organizuoja gimnazijoje seminarus;

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*