Darbo užmokestis

Joniškėlio Gabrielės Petkevičaitės-Bitės gimnazijos
DARBUOTOJŲ VIDUTINIS MĖNESINIS NUSTATYTASIS (PASKIRTASIS)
DARBO UŽMOKESTIS 2019–2020 m.