Darbo užmokestis

Joniškėlio Gabrielės Petkevičaitės-Bitės gimnazijos
DARBUOTOJŲ VIDUTINIS MĖNESINIS NUSTATYTASIS (PASKIRTASIS)
DARBO UŽMOKESTIS 2016–2017 m.m.

Pareigybės pavadinimasEtatų skaičiusDarbuotojų skaičiusPer mėnesį nuo 2016-09-01
(Eur)
Direktorius111246,05
Direktoriaus pavad. ugdymui231938.28
Buhalteris0,51190,00
Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams11532,50
Bibliotekos vedėja11599,95
Skaityklos vedėja0,751300,86
Socialinis pedagogas1,521054,35
Spec.pedagogai ir logopedai2,931681,88
Psichologas0,51327,93
Daugiafunkscių centrų vadovai 2,551207,00
Mokytojo padėjėjas12410,38
I T specialistas11380,00
Mokytojai604429728,87
Vyriausioji buhalterė11639,00
Raštinės vedėja11404,70
Vairuotojai331256,70
Pastatų ir statinių priežiūros darbuotojai

Elektrikas
1,75


0,5
3


1
665,00


202,35
Kiemsargis11380,00
Valytojos551900,00
Rūbininkė1,52570,00
Laborantas0,51190,00