Bendra informacija

Pasvalio rajono savivaldybės tarybos sprendimą “DĖL MOKESČIO UŽ VAIKŲ UGDYMĄ PASVALIO RAJONO ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE, VYKDANČIOSE IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS”, galite atsisiųsti paspaudę šią nuorodą.


Ikimokyklinio ugdymo programą, galite atsisiųsti paspaudę šią nuorodą.

Priešmokyklinio ugdymo planą 2020-2021 m. m., galite atsisiųsti paspaudę šią nuorodą.

Gyvenimo įgūdžių programą. Ikimokyklinis amžius, galite atsisiųsti paspaudę šią nuorodą.

Priešmokyklinis ugdymas vykdomas pagal Švietimo, mokslo ir sporto ministro patvirtintą Priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą – https://www.smm.lt/uploads/documents/Prie%C5%A1mokyklinio%20ugdymo%20bendroji%20programa(3).pdf.
Visa informacija susijusi su priešmokykliniu ugdymu – https://www.smm.lt/web/lt/smm-svietimas/svietimas-priesmokyklinis-ugdymas.