Pamokų tvarkaraštis

PASVALIO R. NARTEIKIŲ MOKYKLA-DARŽELIS „LINELIS”

PAMOKŲ TVARKARAŠTIS

2020-2021 m. m.

I-KLASĖ

Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
Lietuvių k. Muzika  Matematika Pasaulio pažinimas Lietuvių k.
Lietuvių k. Matematika Lietuvių k. Lietuvių k. Fizinis ugdymas
Dailė ir technologijos Lietuvių k. Lietuvių k. Matematika Lietuvių k.
Dailė ir technologijos Pasaulio pažinimas Fizinis ugdymas Muzika Matematika
Fizinis ugdymas Laikas kartu   Dorinis ugdymas(etika)  

II- KLASĖ

Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
Matematika Muzika Lietuvių k. Pasaulio pažinimas Lietuvių k.
Lietuvių k. Pasaulio pažinimas Anglų k. Lietuvių k. Lietuvių k.
Fizinis ugdymas Matematika Fizinis ugdymas Matematika Fizinis ugdymas
Dailė ir technologijos Lietuvių k. Lietuvių k. Muzika Matematika
Dailė ir technologijos Laikas kartu Matematika Dorinis ugdymas(etika) Anglų k.

III- KLASĖ

Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
Matematika Pasaulio pažinimas Anglų k. Pasaulio pažinimas Lietuvių k.
Lietuvių k. Muzika Lietuvių k. Lietuvių k. Lietuvių k.
Fizinis ugdymas Matematika Fizinis ugdymas Muzika Fizinis ugdymas
Dailė ir technologijos Lietuvių k. Lietuvių k. Matematika Anglų k.
Dailė ir technologijos Dorinis ugdymas(tikyba) Matematika Laikas kartu

IV- KLASĖ

Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
Matematika Matematika Matematika Pasaulio pažinimas Lietuvių k.
Lietuvių k. Muzika Anglų k. Lietuvių k. Fizinis ugdymas
Dailė ir technologijos Lietuvių k. Lietuvių k. Muzika Lietuvių k.
Dailė ir technologijos Pasaulio pažinimas Fizinis ugdymas Matematika Matematika
Fizinis ugdymas Dorinis ugdymas(tikyba) Lietuvių k. Laikas kartu Anglų k.
Konsultacija   Konsultacija