Gimnazijoje rengiami projektai

Eil. Nr.Projekto pavadinimasLaikotarpisGauta lėšų ar pan.
1„Sveikatiados maisto detektyvai“2017-2018 m.m.Dalyvavo 25 mokiniai
2„Gyvenk sveikai – sportuok linksmai“2017-2018 m.m.Dalyvavo 25 mokiniai
3Socializacijos projektas „Prie Mažupės“2018m.1429,29 eurai, dalyvavo 34 mokiniai
4“Jaunimas gali”2018-2019 m.Dalyvauja 18 mokinių.
5Tarptautinis projektas „Tyrėjų naktis“2018 m.Dalyvavo 140 mokinių
6„Kultūros pasas“ 1-4 klasių mokiniams2018 m.10 edukacinių pamokų 83 pradinių klasių mokiniams (415 eurų)Pasvalio ir Biržų krašto muziejuose
7„Kultūros pasas“ 1-8, I-IV klasių mokiniams2019 m.Edukacinės pamokos visiems mokiniams (5160 eurų) Pasvalio ir kt. Lietuvos muziejuose.
8„Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra“ edukacinių programų ir kūrybinių partnerysčių veiklai2017-2018 m.m.6 edukacinės išvykos
9„Vaikų sveikata – fizinis jų aktyvumas“2017 m.1000 eurų
10„Modernaus tarpvalstybinio vaikų ir jaunimo verslumo kompetencijų ugdymo tinklo bibliotekos kūrimas“2017-2020 m.Dalyvavo 12 mokinių
11“Kūryba išlaisvina”2018 m.300 eurų
12“Judėjimas – tai sveikata 2”2018 m.300 eurų
13„Turiningas laisvalaikis centre”2018 m.230 eurų
14„Ugdykim ir švieskim 2”2018 m.300 eurų
15„Augu sveikas ir laimingas“2018 m.400 eurų
16„Išbandyk save šimtmečio varžybose“2018 m.350 eurų
17IT pradinių klasių mokiniams2018-2019 m.Gauta 10 nešiojamų kompiuterių
18„Lyderių laikas 3“2018-2020 m.Suformuoti paramos švietimo lyderiams infrastruktūros pagrindai.
19„Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis”2017-2020 m.
20„Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra” kūno kultūros ir fizinio aktyvumo ugdymo edukaciniai užsiėmimai2019 m.11 edukacinių išvykų, dalyvaus 260 mokinių.
21 Projektas ,,Saugios aplinkos mokykloje kūrimas II":
1. Psichologinės pagalbos paslaugos
2. LIONS QUEST programų diegimas
2019-2020 m.Visa bendruomenė
Eil.Nr.Projekto pavadinimasLaikotarpisTikslas, gauta lėšų ar kt. informacija
1.Vaikų sveikata -fizinis jų aktyvumas2017m.formuoti ir puoselėti pradinių klasių mokinių sveiką gyvenseną, organizuojant sveikatą stiprinančias fizinio aktyvumo veiklas.
1992E
2. Perkeliamųjų gebėjimų vertinimas, 20202015-2018m.Atlikti sisteminę egzistuojančių perkeliamųjų kompetencijų vertinimo Europos mokyklose analizę; sukurti perkeliamųjų kompetencijų vertinimo modelį; tobulinti moktyojų kvalifikaciją
3."Selfink" - eTwKalėdos162016m.3b klasės mokiniai kūrė atvirukus, patalpino TvinSpace platformoje.
Trumpalaikis projektas.
4.Kai už lango nėra sniego2017m.Trumpalaikis projektas skirtas paminėti pasaulinei sniego dienai, kuri yra sausio 15d.
5.Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra2017-2018m.6 edukacinės programos po dvi iš kiekvienos tematinės kategorijos: 2 kultūrinės -meninės krypties, 2 technologijų ir kūrybinių industrijų krypties, gamtinės ir ekologinės krypties.
6.Psichinės sveikatos išsaugojimas, savižudybių prevencija, alkoholio, tabako, narkotikų ir kitų psichotropinių medžiagų vartojimo prevencija2016m.Neigiamų nuostatų dėl psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo formavimas, sveiko gyvenimo būdo, pozityvios asmens socializacijos ugdymas.
600E
7.Aš noriu, turiu ir galiu būti sveikas2015m. Mokyti(s) gyventi sveikai, ugdyti sveikos gyvensenos įgūdžius.
7302 Lt

Daugiafunkcinių centrų projektai

Eil.Nr.PavadinimasLaikotarpisTikslas, gauta lėšų ar kt. informacija
1.Daugiafunkcis centras - antrieji mano namai
(Meškalaukis)
2016m.Stiprinti bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius tarp vaikų ir suaugusiųjų; vaikų ir suaugusiųjų įtraukimas į turiningą veiklą.
200E
2.Sportuoju ir augu sveikas
(Meškalaukis)
2016m.Vaikų , jaunimo laisvalaikio ir užimtumo skatinimas sportine veikla, sveikos gyvensenos ugdymas, naujų žinių apie sveiką mitybą įgijimas.
220E
3.Tautos tradicijos jaunimo akimis ir rankomis 2
(Švobiškis)
2016m.Jaunimo užimtumas laisvu nuo pamokų ir darbo metu; bendruomeniškumo skatinimas.
300E
4.Aktyvus jaunimas - gyvybinga bendruomenė
(Nakiškiai)
2016m.Kokybiški, patrauklūs renginiai; tarpusavio bendravimo, iniciatyvumo ir inovatyvumo skatinimas; turiningas laisvalaikis.
450E
5.Užimtumas skatina bendravimą 2
(Deglėnai)
2016m.Sportinio inventoriaus įsigijimas.
190E
6.Turėkime turiningą laisvalaikį 3
(Norgėlai)
2016m.Vaikų ir suaugusių bendradarbiavimo įgūdžių gerinimas; aktyvus laisvalaikio praleidimas bendraujant; bendradarbiavimo ir bendravimo ugdymas vaikų ir suaugusių tarpe.
200E

Eil. Nr.

Projekto pavadinimas

Laikotarpis

Gauta lėšų ar pan.

1.

,,Pradinių klasių mokytojų ir specialiojo ugdymo pedagogų kompetencijų taikyti informacines ir komunikacines technologijas (IKT) ir inovatyvius mokymo metodus tobulinimo modelio išbandymas ir diegimas“. 2009–2012 m. Gimnazijos savęs vertinimo instrumentų kūrimas

2.

ES projektas ,,Sąlygų sudarymas šeimos ir darbo įsipareigojimų derinimui Pasvalio rajone“ vykdyme 2009–2012 m. Vaiko dienos centrų aprūpinimas baldais, buitine ir kompiuterine įranga, metodinėmis priemonėmis už Lt kiekvienam centrui

3.

ES projektas „Pedagoginių psichologinių tarnybų infrastruktūros, švietimo įstaigose dirbančių specialiųjų pedagogų, socialinių pedagogų, psichologų, logopedų darbo aplinkos modernizavimas“. 2009–2012 m. Suplanuotos lėšos

4.

ES struktūrinių fondų projektas “Švietimo vadybos inovacijų žingsniai: nepedagoginio administracinio personalo profesinių ir bendrųjų gebejimų atnaujinimas, siekiant švietimo kokybės Panevėžio miesto ir Pasvalio, Rokiškio rajonų švietimo įstaigose“ 2009–2012 m. Keliamos kompetencijos

5.

ES projektas „ Papildoma pagalba spec. poreikių vaikams Pasvalio rajone“ 2011–2012 m. Specialių poreikių kabinetų aprūpinamas kompiuterine įranga, kitomis techninėmis, metodinėmis priemonėmis.

6.

ES projektas “ Gimnazijos sporto salės remontas“ 2012–2013 m. Sporto salės grindų atnaujinimas, persirengimo kambarių remontas.

7.

Pasvalio visuomenės sveikatos centras „Sveikos gyvensenos ugdymas pradinėse klasėse“

 

2011–2014 m. 1000lt

Vaikų užimtumas

8.

Pasvalio visuomenės sveikatos centras

„ Sportuojame visi, visur ir visada“

2011–2014 m. 1000lt

Vaikų užimtumas

9.

Pasvalio visuomenės sveikatos centras

„Alkocholio, tabako, narkotikų  ir kitų psichotropinių medžaigų vartojimo prevencija“

2011–2014 m. 1000lt

Vaikų užimtumas

10.

Švietimo ir mokslo ministerijos, Paasvalio savivaldybės socializacijos projektas

„ Prie mažupės“

Kiekvienų metų birželio mėnesį Maitinimas, suplanuotos lėšos.

11.

ES projektas “Mokytojų, tėvų ir vaikų partnerystės ir bendradarbiavimo tinklo kūrimas nacionaliniu lygmeniu“ („ Paauglystės kryžkelės: gyvenimo įgūdžių ugdymas“- LIONS QUEST programa) 2013–2014 m. Mokykla aprūpinta nemokamai trimis programos metodikos paketais (kiekvieną sudaro 16 knygų).

12.

ES projektas „ Siauruką prisimenant“ 2012–2015 m. Projekto metu įamžintas siaurasis geležinkelis: surengtas dailės pleneras ir nuotraukų bei paveikslų paroda, išleistas bukletas, sukurtas videofilmas apie siauruką, sutvarkyta senojo geležinkelio stotis, surengta miesto šventė.
13. Lietuvos plaukimo federacijos ir Pasvalio sporto mokyklos projektas 2 kl. mokiniams “Mokėk plaukti ir saugiai elgtis vandenyje-2015” 2015 m. Vaikai baseine mokosi plaukti.

 

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*