SVARBI INFORMACIJA!

Pasvalio r.

Joniškėlio Gabrielės Petkevičaitės-Bitės gimnazija

2020 m. spalio 12 d.

1–4, 5–8 ir I–IV gimnazijos klasių mokiniams pamokos vyks nuotoliniu būdu

     Spalio 11 d., sekmadienį, vyksiančių Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų metu Gimnazijoje veiks rinkimų apylinkė. Pagal galiojančius Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo – sprendimus po patalpų panaudojimo rinkimų organizavimui prieš prasidedant ugdymo procesui jos turi būti išvėdintos, išvalytos ir dezinfekuotos. Dėl šios priežasties spalio 12 d., pirmadienį, visų klasių mokiniams pamokos vyks nuotoliniu (asinchroniniu) būdu.

Direktorius Vytautas Jurėnas

 


Pasvalio r.

Joniškėlio Gabrielės Petkevičaitės-Bitės gimnazija

2020 m. spalio 12 d.

darbas vyks nuotoliniu būdu

     Spalio 11 d., sekmadienį, vyksiančių Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų metu Gimnazijoje (Vytauto g. 37, Joniškėlis), veiks rinkimų apylinkė. Pagal galiojančius Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo – sprendimus po patalpų panaudojimo rinkimų organizavimui prieš prasidedant ugdymo procesui jos turi būti išvėdintos, išvalytos ir dezinfekuotos. Dėl šios priežasties spalio 12 d., pirmadienį, Pasvalio r. Joniškėlio Gabrielės Petkevičaitės-Bitės gimnazijos administracija, mokytojai, pagalbos mokiniui specialistai, kiti pedagoginiai darbuotojai ir pagalbinio mokymo personalo darbuotojai, dirba nuotoliniu būdu.

    Darbuotojai, negalintys atlikti savo darbo funkcijų nuotoliniu būdu, darbo laiką derina su savo tiesioginiu vadovu.

Direktorius Vytautas Jurėnas