SVARBI INFORMACIJA (KONTAKTAI SUSISIEKTI NUOTOLINIU BŪDU)!

Svarbi informacija!

Mokiniai, mokytojai, tėvai informacinių technologijų naudojimo klausimais gali kreiptis į Joniškėlio Gabrielės Petkevičaitės-Bitės  gimnazijos skaitmeninių technologijų administratorių Irmantą Rimkevičių tel.  8 657 52975, el. paštu irmantos@gmail.com.


Gimnazijos mokytojų kontaktus , galite rasti paspaudę šią nuorodą.


Lietuvos Respublikos Vyriausybei paskelbus ekstremalią padėtį ir įvedus karantiną dėl koronaviruso (COVID-19) grėsmės, Joniškėlio Gabrielės Petkevičaitės-Bitės  gimnazijoje laikinai stabdomas gyvas asmenų aptarnavimas.

Interesantai aptarnaujami NUOTOLINIU BŪDU.

Į patalpas įeiti galima tik esant neatidėliotinai situacijai, pasirūpinus savo ir aplinkinių saugumu.

Informacija teikiama:

Gimnazijos raštinė: (8 451)  38 321; diralmis@gmail.com; joniskeliom@pasvalys.lt

Direktorius Almantas Kanapeckas: 8 650 46 023

Elektroninis paštas: diralmis@gmail.com; joniskeliom@pasvalys.lt

Direktoriaus pavaduotoja  ugdymui Raimonda Vasiliauskienė: 8 451 38 378, 8 673  42 807,  raimvasi@gmail.com

Direktoriaus pavaduotoja  ugdymui Vitalija Kalpakova: 8 451 38 378, 8 615  16 447, vitalija.kalpakova@gmail.com

Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams Petras Čirvinskas: 8 615 36863, petras.cirvinskas@gmail.com

Socialinė pedagogė Vilma Titienė: 8 615 42 714, vilma.titiene@gmail.com

El. dienyno administratorius Audrius  Jonušauskas: 8 618 82204, jon.audrius@gmail.com

Maloniai prašome kreiptis.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos pateikta informacija nuo 2020 m. kovo 16 d. iki 2020 m. kovo 27 d. skelbiamos mokinių pavasario atostogos. Išsamesnė informacija bus teikiama el. dienyno erdvėje.

 


Dėl konsultacijos technologijų naudojimo klausimais kreiptis el. paštu irmantos@gmail.com arba tel. 8 657 52975 darbo dienomis nuo 8.00 iki 16.00 val.


 

 PASIRUOŠIMAS NUOTOLINIO  MOKYMO  PROCESUI

Joniškėlio Gabrielės Petkevičaitės-Bitės gimnazijoje

2020 m.kovo 16 – 27 d. moksleivių atostogų metu gimnazijos mokytojai ruošiasi darbui nuotoliniu būdu. Dalyvauja vebinaruose, dalijasi asmenine nuotolinio mokymosi patirtimi, ruošia metodinę medžiagą. Kiekvienas mokytojas pagal poreikį teikia  informaciją gimnazijos administracijai apie atliktas veiklas.

2020 m. kovo 16 – 18 d.  atliekamas tyrimas mokinių mokymosi ir mokytojų darbo nuotoliniu būdu poreikiams nustatyti. Informaciją  apie mokinių galimybes mokytis nuotoliniu būdu  surenka klasių vadovai. Apibendrintą informaciją  teikia administracijai. Administracija ir mokyklos IT specialistai (informatikos mokytojas Audrius Jonušauskas ir inžinierius kompiuterininkas Irmantas Rimkevičius) kiekvienu atveju individualiai sprendžia, kokios pagalbos priemonės reikalingos ir kaip jas suteikti.

Į pagalbą, sprendžiant šią  problemą,  planuojama pasitelkti įmones, moksleivių tėvelius.

2020 m.kovo  23 – 25 d.  vadovaujantis LR švietimo, mokslo ir sporto ministro  2020 m. kovo 16 d. Nr. V-372 įsakymu  „Dėl rekomendacijų dėl ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu“  planuojama parengti  gimnazijos nuotolinio mokymo ir mokymosi tvarkas (jau parengtas projektas). Su parengtomis  tvarkomis  bus supažindinti mokiniai ir tėveliai.

2020 m.kovo 16- 27 d. IV klasių mokiniams jau sudarytos galimybės atlikti papildomas užduotis  kursui pagilinti, pasiruošti egzaminams. Jie nemokamai gali naudotis www.egzaminatorius.lt užduotimis, konspektais. Dalis mokytojų įvairių  klasių mokiniams  jau skiria užduotis naudodamiesi www.eduka.lt  sistema ar  el. dienyno pranešimais.

Informuojame, kad, pradėjus įgyvendinti mokymą nuotoliniu būdu, planuojama:

  • tęsti  mokymą  pagal parengtus ilgalaikius planus  juos pritaikant pasikeitusiam ugdymo proceso kontekstui;
  • pasibaigus atostogoms/joms baigiantis informaciją  apie mokymąsi mokiniai gaus elektroninio dienyno žinute. Žinutėje bus nuorodos – prisijungimo kodai prie mokymo platformų  ir kita būtina informaciją ugdymo procesui tęsti.

Aktualiausia informacija bus nuolat naujinama ir skelbiama gimnazijos internetinėje svetainėje, siunčiama el. dienyno pranešimais, naudojant klasių vadovų sukurtas  facebook paskyras, „Messenger“ programą.

Jei kyla klausimų, prašome el. dienyno žinutėmis  ar telefonu  kreiptis į klasių vadovus, dalykų mokytojus.

Nuotolinio mokymo procesą gimnazijoje planuoja ir įgyvendina gimnazijos administracija.