DĖL UGDYMO PROCESO 2020 M. KOVO 16–27 D

Informuojame, kad keičiasi ugdymo proceso organizavimas 2020 m. kovo 16–27 d.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymais „Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. balandžio 15 d. įsakymo Nr. V-417 „Dėl 2019–2020 ir 2020–2021 mokslo metų pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendrųjų ugdymo planų patvirtinimo“ pakeitimo“ ir „Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. balandžio 15 d. įsakymo Nr. V-413 „Dėl 2019–2020 ir 2020–2021 mokslo metų pradinio ugdymo programos bendrojo ugdymo plano patvirtinimo“ pakeitimo“, nuo 2020 m. kovo 16 d. iki kovo 27 d. mokiniams pavasario atostogos.

ĮSAKYMAS DĖL ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRO 2019 M. BALANDŽIO 15 D. ĮSAKYMO NR. V-413 „DĖL 2019–2020 IR 2020–2021 MOKSLO METŲ PRADINIO UGDYMO PROGRAMOS BENDROJO UGDYMO PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

ĮSAKYMAS DĖL ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRO 2019 M. BALANDŽIO 15 D. ĮSAKYMO NR. V-417 „DĖL 2019–2020 IR 2020–2021 MOKSLO METŲ PAGRINDINIO IR VIDURINIO UGDYMO PROGRAMŲ BENDRŲJŲ UGDYMO PLANŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 


Informacija apie 2019–2020 mokslo metų pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo ir brandos egzaminų tvarkaraščio keitimą

2020 metų kovo 13 d. švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymais yra pakeisti 2019–2020 mokslo metų pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo ir brandos egzaminų tvarkaraščiai.

Gimtosios kalbos (baltarusių, lenkų, rusų, vokiečių) pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo dalies žodžiu vykdymas yra pratęsiamas iki gegužės 15 d.

Lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos vykdymas pratęsiamas iki gegužės 4 d.

Menų ir technologijų mokyklinių brandos egzaminų ir brandos darbo vykdymas yra pratęsiamas iki balandžio 28 d.

Užsienio kalbos (anglų, prancūzų, rusų, vokiečių) valstybinių brandos egzaminų (toliau – VBE) kalbėjimo dalies vykdymas iš balandžio mėnesio perkeliamas į pakartotinę sesiją birželio mėnesį. Užsienio kalbų (prancūzų ir vokiečių) VBE kalbėjimo dalys bus vykdomos birželio 22 d. Užsienio kalbos (rusų) VBE kalbėjimo dalis bus vykdoma birželio 25 ir 26 d. Užsienio kalbos (anglų) VBE kalbėjimo dalis bus vykdoma birželio 26 ir 30 d.


Mokymai ir pedagoginiai užsiėmimai vaikams:
1. IKT programėlių įvairiems dalykams bei veikloms sąrašai: https://www.iklase.lt/programeles/…
2. Nemokamos anglų kalbos pamokos: https://www.lingohut.com/…/mokykit%C4%97s-angl%C5%B3-kalbos…
3. Nemokama edukacinė medžiaga vaikams: https://mokytojoturinys.lt/…
4. Nemokami nuotoliniai mokymai: https://www.pedagogas.lt/nemokami-nuotoliniai-mokymai
5. Įdomioji Lietuvos istorija. Vaizdo įrašai: https://istorijatau.lt/…/223-idomioji-lietuvos-istorija-val…
6. Vaizdo pamokos: http://vaizdopamokos.lt/…
7. Nemokamos anglų kalbos pamokos: https://100balu.lt/…
8. Skaitmeninės mokymo priemonės: https://www.upc.smm.lt/ekspertavimas/smp/…
9. Eduka mokyklinis turinys: https://klase.eduka.lt/auth
10. Aktyvių mokytojų blogai: http://main.lt/mokytoju-blogai/…
10. Anglų klb. pamokos vyresniems: https://www.youtube.com/channel/UClvwNCja3aXxqiFrsKC1DPQ…
11. Ema pamokos: https://emapamokos.lt/
12. Skaitmeninės mokymosi priemonės: https://www.kompetencija.eu/…/t…/mokytojams/mokymo-medziaga/
13. elektroninių kūrinių biblioteka 5-8 kl.: https://ebiblioteka.mkp.emokykla.lt/
14. Meninis ugdymas: http://smp2014me.ugdome.lt/
15. Mokymosi priemonės vaikams: http://www.svietimonaujienos.lt/mokymasis-virtualioje-erd…/…

Smagybės visai šeimai:
1. Didžiuliai suskaitmenintų kultūros ir meno vertybių ištekliai: https://vilniausgalerija.lt/…/vartotoju-laukia-didziuliai…/…
2. Pasivaikščiokite po pasaulį sėdėdami namuose: https://www.laimesdieta.lt/…/pasivaiksciokite-po-pasauli-…/…
3. Nemokamas muziejų lankymas neišeinant iš namų: https://welovelithuania.com/nemokamas-muzieju-lankymas-ne…/…
4. https://drive.google.com/…/1Gp4uUWn_WRf8LTMd4mC84iMfJ…/view…
5. Įdomiosios pamokos tiesiogiai: https://www.lrt.lt/…/del-koronaviruso-namie-likusiems-vaika…
6. Virtualios knygos: https://www.vcb.lt/ka-skaityti-kai-nedirba-bibliotekos/…
7. Skaitmeninės knygos: https://vyturys.lt/kodas/corona…
8. Audio knygos: https://soundcloud.com/vyturys-382449132/sets…
9. Labai fainas Vilniaus žemėlapis: https://neakivaizdinisvilnius.lt/studij…/nuspalvink-vilniu/…
10. Operos mėgėjams: https://www.vulture.com/…/coronavirus-the-metropolitan-oper…
11. LRT radijo įrašai: https://www.lrt.lt/…/skaityti-galima-ir-ausimis-lrt-rekomen…
12. Muziejai ir kt.: https://www.delfi.lt/…/kad-laikas-namie-nebutu-beprasmis-ku…
13. Muziejus ir kt. vaikams: http://www.muziejuedukacija.lt/lt/edukaciniai_zaidimai/visi…