Svarbi informacija

Svarbi informacija atsižvelgiant į  Lietuvos  hidrometeorologijos  tarnybos prognozes.

Dėl karščių, kai oro temperatūra kabinetuose aukštesnė kaip 29 laipsniai,

birželio 20–21 dienomis ugdymosi procesas vyks nuotoliniu būdu.

Mokytojai teiks temas ir užduotis Mano dienyne, kurias reikia atlikti savarankiškai.

Mokiniai, kurie nori konsultuotis su mokytoju, gali atvykti į mokyklą nuo 8.00 iki 11.00 val.

Transportas ryte atveš įprastu metu, parvežimą namo organizuosime 11.30 min.

Valgykla dirbs iki 12 val.

Mokiniai į gimnaziją grįžta penktadienį, birželio  21 dieną.

Klasių vadovai organizuoja klasės valandėles su klasės  mokiniais.

Transportas ryte atveš įprastu metu, parvežimą namo organizuosime 9.30 min.

Direktorius Almantas Kanapeckas