Integruota diena “Mes galime…”

Birželio 18 dieną  mūsų  gimnazijoje vyko integruota diena-renginys “Mes galime…”.  Renginį organizavo gimnazijos Vaiko gerovės komisija. 5-11 klasių  mokiniams buvo organizuojamos įvairios veiklos, kurias pravedė tiek pakviesti svečiai, tiek mūsų gimnazijos mokytojai, mokinio pagalbos specialistai.

Renginio pradžioje mokiniai gimnazijos pievą pagražino gėlėmis, ant kurių surašė, ką jie gali. Po to klasėse bei lauke vyko įvairios netradicinės veiklos. Atvykę svečiai diskutavo su mokiniais ir organizavo įvairias veiklas.

Prevencinę veiklą Pasvalio rajone vykdanti bendruomenės pareigūnė, vyresnioji tyrėja Gintarė Meškienė susitiko su 8ab, IIab klasių mokiniais, juos supažindino su nepilnamečių daromų pažeidimų teisine atsakomybe, aptarė LR administracinių nusižengimų kodekso 6, 13, 76, 284, 481, 483, 488,  492 straipsnius. Kitą pokalbio-diskusijos temą  „Prekyba žmonėmis“ mokiniai pasirinko patys. Paskaitos metu mokiniai sužinojo prekybos žmonėmis rūšis, pagalbos prieinamumą, ką ir kaip turėtume kalbėti, norėdami padrąsinti prekybos žmonėmis auką kreiptis pagalbos.

Pasvalio Kultūros centro suaugusiųjų  teatro režisierius, jaunųjų gitaristų būrelio įkūrėjas Sigitas Paliulis 8ab, Iab klasių mokiniams papasakojo apie teatro ir  muzikos grožį, jų svarbą ir teikiamą naudą. Priminė, kad šie neapčiuopiami dalykai ugdo žmogų, formuoja vertybes, padeda suprasti pasaulį. Režisierius papasakojo, kiek muzika, vaidyba glaudžiai siejasi su gyvenimu, jo prasme, paakcentuodamas, kiek svarbu kasdienybėje įsiklausyti, į tai, kas mus supa, pastebėti, pajausti, suprasti, girdėti bei išmokti džiaugtis nematerialiais dalykais.

Lietuvos kariuomenės sausumos pajėgų krašto apsaugos savanorių pajėgų, Vyčio apygardos 5-osios rintinės 503 lengvoji pėstininkų kuopos nariai gimnazijos kieme pristatė ginkluotę, pasakojo apie Lietuvos kariuomenę, jos svarbą valstybei. Mokiniai rungtyniaudami tarpusavyje dalyvavo savanorių organizuotose rungtyse.

Kūno kultūros mokytoja Danguolė Venckuvienė sporto salėje Ia, Ib ir IIa, IIb klasių mokiniams suorganizavo tarpklasines tinklinio varžybas. O vėliau, Aktų salėje, 5-tų klasių mokiniai kartu su mokytoja šoko pagal ritmingą muziką “Just Dance” ritmu.

Gimnazijos sveikatos priežiūros specialistė Audronė Dvelienė 6a ir 7a mokiniams pravedė popietę „Prie arbatos“ ir papasakojo apie Lietuvoje augančias vaistažoles, jų rūšis, naudą sveikatai. Specialistė kartu su vaikais virė arbatą ir dekoravo arbatos puodelius.

Psichologė Daiva Čeponienė 5-7 klasių mokiniams pravedė molio terpiją. Lipdydami iš molio originalius dirbinius vaikai išlaisvino savo kūrybines galias bei emocijas. Visi džiūgavo būdami maloniame terpiniame procese.

Muzikos mokytojai Jolanta Giedraitienė ir Giedrius Gumbelevičius 7b klasės mokiniams pravedė netradicinę muzikos pamoką  ”Muzika kitaip”.

Dailės mokytoja Laisvutė Razmienė kartu su IIIa,b klasių mokinais kūrė dekoratyvinius puošybinius kiemo elementus, kurie papuoš mokyklos aplinką.

Po įvairių įdomių, nekasdienių ir netradicinių veiklų visi susirinko salėje renginio apibendrinimui. Buvo demonstruojamos skaidrės su akimirkomis iš renginio veiklų.

Renginį pabaigė G.Gumbelevičiaus ir J.Giedraitienės originalus pasirodymas ”Muzika kitaip”, kur septintokai plojo į taktą ir “grojo” stiklinėmis.  Po to kūno kultūros mokytoja D.Venckuvienė su mokiniais šoko “Just Dance”  ritmu.

Visiems padėjusiems ir prisidėjusiems prie renginio organizavimo buvo įteiktos padėkos.

Už geranoriškumą ir nuoširdų bendradarbiavimą organizuojant pažintinę dieną ,,Mes galim…“ nuoširdžiai dėkojame:

 • Joniškėlio miesto seniūnui Donatui Diliui
 • Lietuvos kariuomenės sausumos pajėgų, krašto apsaugos savanorių pajėgų, Vyčio apygardos 5-osios rinktinės 503 lengvajai pėstininkų kuopai
 • Prevencinę veiklą Pasvalio rajone vykdančiai bendruomenės pareigūnei Gintarei Meškienei
 • Pasvalio kultūros centro suaugusiųjų dramos teatro režisieriui Sigitui Paliuliui
 • Visuomenės sveikatos specialistei, vykdančiai sveikatos priežiūrą gimnazijoje, Audronei Dvelienei
 • Mokytojams Jolantai Giedraitienei ir Giedriui Gumbelevičiui už pravestas muzikos pamokėles „Muzika kitaip“
 • Mokytojai Laisvutei Razmienei už puošybinių kiemo objektų rengimą
 • Mokytojui Vytautui Žiliui už dirbinius iš medžio

Labai didelis AČIŪ rėmėjams:

 • AB ,,Pasvalio žemtiekimas“ direktoriui Jonui Strazdui
 • AB ,,Pasvalio žemtiekimas“ maisto prekių parduotuvės ,, Agė“  vedėjai Janinai Lindienei ir kolektyvui  
 • Parduotuvės savininkei Rimai Pučetienei

Vaiko gerovės komisijos narė, specialioji pedagogė Sandra Uzėlė